Ruffle Rac

Ruffle Rac

RR1065_DALM

100% Cotton - 1/2" wide - 18yds/spool

Ruffle Rac